dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Športový turnaj

15.1.2015

v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK

Nový rok 2015 priniesol klientom nášho zariadenia, ale i klientom zo zariadení ZSS ,,Clementia“ Kovarce, DD ,,Pokoj a zdravie“ Nitrianska Streda, ZSS ,,Svetlo“ Olichov, ZSS ,,Harlekýn“ Topoľčany, možnosť získať cennú medailu v tradičnom Novoročnom športovom zápolení. Z medaily sa tešili tí najšikovnejší. Poďakovanie za účasť na športovom podujatí patrilo všetkým klientom, ktorý si zo sebou odniesli sladkú odmenu.

DSC00085_1     DSC00092_2     DSC00096_3

DSC00099_4     DSC00102_5     DSC00113_6