dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Hodová tržnica

16. 08. 2015

Oslava titulu farského kostola v Horných Obdokovciach je už tradične spojený s hodovou slávnosťou v obci. Pri tejto príležitosti otvorili sa brány nášho Zariadenia sociálnych služieb „V KAŠTIELI“ pre všetkých obyvateľov obce a hodových hostí. Okrem prehliadky samotného kaštieľa mohli si návštevníci na pamiatku odniesť drevené výrobky klientov zo zariadenia.

IMG_20150816_094156_2    IMG_20150816_093356_3