dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Letné kino

30. 6. 2015
V posledný júnový deň je odmenená námaha všetkých školopovinných žiakov a študentov koncoročným vysvedčením. Malú odmenu pripravil úsek sociálno – pracovnej rehabilitácie aj našim klientom. Tou spomínanou odmenou bolo premietanie prvého filmu v našom „Letnom kine“. Bláznivá česká komédia Zdenka Trošky Babovřesky rozosmiala všetkých divákov. A ako sa na poriadne kino patrí, nechýbalo ani občerstvenie v podobe sladkej limonády, zmrzliny a pukancov. Veríme, že naša kinosála bude počas celého leta rovnako „vypredaná“ , ako po prvýkrát.

 IMG_20150630_132645_1   IMG_20150630_132634_2