dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Účasť klientov na svätej omši

04.06.2015

V mesiaci júni kresťania oslavujú sviatok vzdávajúci úctu Kristovmu Božiemu telu a krvi. Súčasťou tejto svätej omše je aj procesia k štyrom kvetmi vyzdobeným oltárom. Tento rok sa jej zúčastnili aj klienti nášho zariadenia. Tichou modlitbou kráčajúc po rozsypaných lupienkoch kvetov a prijatím sviatosti, uctili si tento sviatok.

IMG_20150604_190839_1    IMG_20150604_191755_2