dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Vilomeniny

3. 7. 2015
Päť trojčlenných družstiev klientov nášho zariadenia sociálnych služieb súperilo v piatich disciplínach súťaže s názvom „Vilomeniny“. Pokus o akúsi televíznu napodobneninu nám na prvýkrát vyšiel naozaj úspešne. Súperiace trojice predviedli nielen svoju zručnosť, ale i šikovnosť v jednotlivých súťažných úlohách. Viazanie špagátov, váženie cibule, ale i „hra na Popolušku“ pri preberaní strukovín so sebou priniesli predovšetkým smiech a radosť klientov, ale i vecné odmeny pre tých najšikovnejších.

                                      IMG_20150703_100216_3     IMG_20150703_094151_1     IMG_20150703_100145_2