dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Hodová tržnica

14.08.2016

Šikovnosť našich klientov mohli obdivovať v priestoroch pri I. oddelení zariadenia obyvatelia obce aj ich príbuzní a známi. Možnosť odniesť si domov výrobky klientov mali hodoví hostia počas dňa otvorenej brány, ktorého súčasťou bola aj hodová tržnica. Za dobrovoľný symbolický príspevok určený na kúpu spotrebného materiálu potrebného na tvorbu ďalších malých diel si tak všetci návštevníci kaštieľa odniesli domov vystavené výrobky podľa vlastného výberu. Radosť bola vzájomná,

na strane klientov, ale i hodových hostí.

img_0065_2 img_0055_1