dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Katarínska zábava

25.11.2016

Organizácia Katarínskej zábavy už tradične patrí nášmu Zariadeniu sociálnych služieb „V KAŠTIELI“ Horné Obdokovce. Aj tento rok zamestnanci Oddelenia sociálnej rehabilitácie a terapií pripravili pre klientov ZSS spadajúcich pod NSK zábavu ako sa patrí. K jednotlivým tanečným kolám patrila aj tombola plná zaujímavých cien. Nechýbali ani súťaže pre klientov a bohaté občerstvenie.

IMG_0756_6 IMG_0904_4 IMG_0903_3
IMG_0866_5 IMG_0945_2  IMG_0919_7