dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Mikuláš ,,Svetlo” Olichov

02.12.2016

Mikuláš so štedrou nádielkou pre klientov prišiel pozdraviť všetkých prítomných na Mikulášskej zábave v Olichove 02.12.2016 Nechýbali ani klienti z nášho zariadenia. Nádielka sladkostí zabalená v mikulášskych balíčkoch nesmierne potešila všetkých, ktorí prejavili záujem zúčastniť sa tejto zábavy krátko pred vianočnými sviatkami. Po ukončení programu pripraveného zamestnancami Zariadenia sociálnych služieb „Svetlo“ Olichov nasledovala zábava pre klientov. Na tanečnom parkete sprevádzali popri rozdávaní balíčkov Mikuláša zvedaví klienti. Tí sa zabávali do večerných hodín a tesne pred odchodom späť do nášho zariadenia nezabudli na rozlúčku so svojimi priateľmi z iných prítomných zariadení.

IMG_0985_1 IMG_0993_2
IMG_1002_4 IMG_1029_3