dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Sv. Cyril a Metód

08.07.2016

Témou reminiscenčného tréningu pre klientov boli život a tvorba solúnskych bratov – svätého Cyrila a Metoda. O živote a tvorbe biskupov, ktorí pôsobili na území Veľkej Moravy, sa klienti dozvedeli prostredníctvom pútavej prezentácie v priestoroch spoločenskej miestnosti na III. oddelení. Ich život v skromnosti, význam ich diela a odkazu pre ďalšie generácie zaujal najmä skôr narodených klientov.

rt-8-7-2016-8-_3 rt-8-7-2016-2-_2