dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Vedomostný kvíz

05.10.2016

Opakovanie je matkou múdrosti. Túto vetu sme toľkokrát počúvali počas školskej dochádzky. Zopakovanie vedomostí klientov spojené so zábavou a malým občerstvením sa stalo súčasťou programu oddelenia sociálnej rehabilitácie a terapií. Pravidelne raz mesačne sa naši klienti môžu zúčastniť vedomostných kvízov na rôznu tématiku.

V októbri sme zisťovali aké sú vedomosti klientov zariadenia o členoch zvieracej ríše.

IMG_0470_1 IMG_0472_2