dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Karneval ,,Clementia” Kovarce

28.02.2017

Obdobie fašiangov je spojené s organizovaním rôznych spoločenských podujatí, plesov, zábav…

Zariadenie sociálnych služieb „Clementia“ Kovarce už tradične zorganizovalo karneval pre klientov zariadení spadajúcich pod NSK. Masky na želanie našich klientov sa pripravovali v dielni vedúcej oddelenia sociálnej rehabilitácie a terapií už niekoľko týždňov vopred.

Čas strávený pri kreatívnej tvorbe karnevalových masiek a ich doplnkov nebol zbytočný. Vďaka šikovnosti zamestnancov oddelenia sociálnej rehabilitácie a terapií naše zariadenie reprezentovalo 15 klientov v netradičných maskách v podobe tureckého sultána, lesnej víly a lesného mužíka, čerta, biskupa, bábätka, šaška, cigánky, slovenského šuhaja.

Medzi maskami vynikala vlastnoručne vytvorená maska na želanie klientky, p. K. Rácovej, v podobe Geiše. Klienti sa príjemne zabávali, zatancovali si na živú hudbu a čakalo na nich bohaté občerstvenie.

IMG_1821_1 IMG_1841_3 IMG_1844_4 IMG_1825_2