dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Športový turnaj

02.02.2017

Zariadenie sociálnych služieb „V KAŠTIELI“ Horné Obdokovce zorganizovalo v priestoroch spoločenskej miestnosti na III. oddelení Športový turnaj pre klientov ZSS spadajúcich pod samosprávu NSK.

Súperenia v športovom zápolení za zúčastnili ZSS „Harmónia“ Horné Štitáre, ZSS „Kreatív“ Klasov, ZSS „Clementia“ Kovarce, ZSS „Harlekýn“ Topoľčany, DD „Pokoj a zdravie“ Nitrianska Streda.

Tridsať klientov z jednotlivých zariadení súperilo o získanie cenných medailí v nasledovných disciplínach: stolný tenis, hod kriketovou loptičkou, hod na kolky.

Hranie jednotlivých disciplín sa nieslo v duchu fair play a ocenení boli tí najlepší. Ocenení klienti sa tak mohli hrdo pýšiť získanými medailami a diplomom za účasť na tomto podujatí.

IMG_1583_1 IMG_1586_2 IMG_1617_3 IMG_1626_4
IMG_1669_5 IMG_1674_6 IMG_1691_8 IMG_1726_9