dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Opekačka ZSS ,,Harmónia”Horné Štitáre

25.07.2017

Naše zariadenie sociálnych služieb prijalo pozvánku na opekačku v ZSS v Horných Štitároch. Klienti, ktorí sa tejto letnej akcie zúčastnili sa tešili nielen z občerstvenia, ale najmä zo stretnutia svojich známych – priateľov, ktorí sú umiestnení v Zariadení sociálnych služieb „Harmónia“ Horné Štitáre. Chutné špekáčiky, zábava, tanec – to všetko nesmelo na podujatí chýbať.

IMG_2983_1 IMG_2987_2