dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Prednáška o histórii mandál

11. 10. 2017

Zamestnanci Tribečského múzea v Topoľčanoch počas trvania tvorivých dielní spojených s prednáškou o histórii mandál a minerálov na Slovensku predstavili prítomným PSS mandalu ako harmonické spojenie kruhu a štvorca. Ďalej PSS vysvetlili, že kruh je symbolom neba, transcendencie, vonkajších síl a nekonečna, pričom štvorec predstavuje vnútorné sily, to, čo je spojené s človekom a zemou.

PSS sa taktiež dozvedeli, že oba obrazce spojuje centrálny bod, ktorý je zároveň počiatkom i koncom celého systému. Na základe informácií podaných PSS počas prednášky si PSS sami mohli vytvoriť mandalu aj napriek skutočnosti, že ich  tvorba vyžaduje veľkú starostlivosť a trpezlivosť, čím predstavuje určitý rituál.

Ďalej nasledovala ďalšia prednáška, ktorá mapovala výskyt minerálov na území Slovenska. PSS spoznali mestá na Slovensku, kde boli minerály objavené: Kremnica, Hodruša-Hámre, Magurka v Nízkych Tatrách. Dozvedeli sa viac o vzniku minerálov, ryžovaní zlata patriacemu k tým najstarším metódam získavania tohto vzácneho a hodnotného minerálu. PSS boli k dispozícii aj konkrétne ukážky jednotlivých minerálov prostredníctvom elektronického spracovania prednášky.