dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Retro diskotéka

13.07.2017

V spleti retro ponúk a podujatí rôzneho druhu v spoločnosti pokúsili sme sa aj my v Zariadení sociálnych služieb „V KAŠTIELI“, Horné Obdokovce pripraviť klientom akciu, ktorá by sa takisto niesla v tomto duchu. Retro diskotéka v spoločenskej miestnosti na III. oddelení bola ocenená klientmi potleskom za každou odohranou piesňou. „Podmienkou“ účasti na tejto akcii však bolo „retro oblečenie“ obohatené o doplnky v rovnakom štýle. Klienti, predovšetkým ženská časť, sa naozaj nenechali zahanbiť a predviedli na parkete nielen svoje tanečné umenie, ale rovnako aj vkus podčiarknutý módou nestrácajúcou svoju krásu ani v dnešnej dobe.

IMG_2895_1 IMG_2897_2
IMG_2901_5 IMG_2929_4