dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

“Sviatok všetkých svätých” – reminiscenčný tréning

02. 11. 2017

Reminiscenčný tréning k sviatku všetkých svätých sa konal v deň pamiatky na všetkých verných zosnulých – dušičky. PSS si tento sviatok pripomenuli v priestoroch spoločenskej miestnosti na III. oddelení.