dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Hudobno-zábavný pamäťový kvíz

01. 03. 2018

Hity českej a slovenskej populárnej hudby bolo počuť pri realizácii pamäťového kvízu v priestoroch spoločenskej miestnosti na treťom oddelení v prvý marcový deň. PSS sa veľmi potešili výberu hudobného žánru a s radosťou „sprevádzali“ českých a slovenských interpretov pri spievaní piesní, ktoré poznali aj z mladosti. Aj keď boli názvy piesní a hudobných interpretov predmetom súťažných otázok, zmenil sa záver pamäťového kvízu na tanečnú zábavu pri ktorej sa PSS príjemne uvoľnili a spestrili si tak zvyšok marcového dopoludnia. Na záver sa víťazom pamäťového kvízu odovzdali hodnotné ceny. Sladkú odmenu si však odniesli aj ostatní PSS prítomní na hudobno-zábavnom pamäťovom kvíze.