dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Hudobný kvíz

21. 02. 2018

Na základe spolupráce nášho zariadenia sociálnych služieb s pracovníkmi Tribečskej knižnice v Topoľčanoch sa aj tento rok mohli PSS zúčastniť ďalšieho kola hudobného kvízu v priestoroch knižnice. Začiatok tohtoročného hudobného kvízu bol spojený s tvorbou rakúskeho skladateľa Josepha Haydna, ktorého význam pre vývoj hudby je nesporný. Jedenásti PSS nášho zariadenia si tak počas februárového dopoludnia mohli vypočuť diela najvýznamnejšieho skladateľa sláčikových kariet v dejinách.