dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Maškarný ples

13. 02. 2018

Účasti PSS na maškarnom plese v Kovarciach predchádza výroba karnevalových masiek podľa želania samotných PSS. Aj tento rok sa dielne zaplnili látkami, výkresmi, šijacími potrebami a príprava masiek sa mohla začať. PSS s radosťou skúšali svoje kostýmy a zapájali sa do ich prípravy. Tento rok sme spolu s PSS pripravovali trinásť masiek, ktoré PSS úspešne odprezentovali na maškarnom plese počas zábavy v priestoroch Kultúrneho domu v Kovarciach.