dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Recitačné pásmo pri príležitosti sviatku svätého Valentína

14. 02. 2018

Sviatok všetkých zamilovaných nie je len oslava lásky medzi partnermi, ale všeobecne je akousi oslavou vzájomnej úcty a opory. Tento rok sme si pripomenuli sviatok svätého Valentína prostredníctvom recitovania poézie, ktorej verše oslavovali všetky podoby lásky. Do recitačného pásma sa zapojili viacerí PSS, ktorí týmto spôsobom potešili aj ostatných PSS prítomných v spoločenskej miestnosti na treťom oddelení zariadenia. Za ich ochotu a naozaj obdivuhodný prednes im patrí naše poďakovanie.