dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

“Slávne historické osobnosti” – vedomostný kvíz

07. 02. 2018

Prostredníctvom vedomostného kvízu „Slávne historické osobnosti“ si mohli PSS preveriť svoje vedomosti a znalosti z oblasti histórie a života významných osobností minulých storočí. PSS si tak pripomenuli významné historické udalosti, ktoré sa nezmazateľne zapísali do dejín ľudstva prostredníctvom slávnych i menej slávnych osobností svetových dejín. Vedomostný kvíz bol obohatený aj o predstavenie zaujímavostí zo života významných osobností dejín, ktoré si PSS so záujmom vypočuli.