dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Športové hry

25. 01. 2018

Zápolenie v športových disciplínach je našim PSS veľmi blízke, najmä v čase konania sa malej letnej olympiády PSS počas letných mesiacov. Nie menej obľúbené sú aj športové hry, ktoré sa konajú začiatkom roka. Tohtoročný boj o prvenstvo sa uskutočnil 25. januára. Športovo-súťažného dopoludnia sa zúčastnili aj naši PSS, ktorí prejavili záujem o reprezentáciu nášho zariadenia sociálnych služieb na športových hrách.  PSS súťažili s cieľom byť tým najlepším. Prvenstvo tentokrát patrilo p. Rácovej, p. Šuňalovi a p. Špircovi.