dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Športovo-súťažné dopoludnie

27. 01. 2018

Zamestnanci oddelenia sociálnej rehabilitácie a rozvoja pracovných zručností pod vedením vedúcej oddelenia intenzívne pripravovali a úspešne zorganizovali športovo-súťažné dopoludnie. Okrem našich PSS sa športovej súťaže zúčastnili aj PSS z iných pozvaných zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja. Športová súťaž sa v našom zariadení sociálnych služieb koná každoročne koncom prvého kalendárneho mesiaca. Nebolo tomu inak ani v tento rok. Športovci medzi sebou súperili v nasledovných disciplínach: stolný tenis, kolky, hod kriketovou loptičkou, šípky. Naši PSS získali medaile za úspešnú reprezentáciu zariadenia vo viacerých disciplínach. Hosťujúci športovci z iných zariadení sociálnych služieb vyjadrili svoju spokojnosť a z nášho zariadenia odchádzali s prísľubom účasti na športovej súťaži aj na budúci rok.