dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

“Traja králi” – reminiscenčný tréning

11. 01. 2018

V rímskokatolíckej cirkvi je šiesty január sviatkom Troch kráľov. Slávi sa v rámci sviatku Zjavenia Pána. V tento deň kňazi posväcujú domy. Traja králi je označenie mudrcov, ktorí ako prví pohania uverili v Ježiša. Počas reminiscenčného tréningu sme si pripomenuli príbeh o putovaní mudrcov do Betlehema nasledujúc jasnú žiariacu hviezdu, ktorá sa objavila na oblohe v deň narodenia Spasiteľa.