dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

„Kreatív dance 2018“ Klasov

13. 11. 2018

Možnosť predviesť svoj talent na tanečnom parkete mali aj naši PSS v priestoroch Zariadenia sociálnych služieb „KREATÍV“ Klasov dňa 13. 11. 2018. Zariadenie sociálnych služieb pripravilo pre PSS ZSS spadajúcich pod NSK akciu s názvom „KREATÍV DANCE“. Ďalší ročník súťaže v tanci mal veľmi veľký úspech a tešili sa aj naši PSS, ktorí sa aj napriek tomu, že neobsadili prvé miesto tešili zo získaných diplomov a samotnej účasti v tejto súťaži.