dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Mikulášsky večierok

07. 12. 2018

S cieľom privítať svätého Mikuláša, ktorý už tradične každý rok obdarúva PSS balíčkami plnými sladkých dobrôt, zorganizovalo ZSS „Svetlo“ Olichov Mikulášsky večierok. Pozvaní boli aj naši PSS. Mikulášsky večierok bol spojený s príjemnou zábavou a neodmysliteľným pútavým kultúrnym programom. PSS sa tak mohli tešiť nielen z bohatej nádielky sladkostí, ale tiež aj zo stretnutia svojich priateľov a známych z ostatných prítomných zariadení sociálnych služieb.