dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Veľkonočná zábava

26. 04. 2018

PSS nielen z nášho zariadenia sociálnych služieb sa po skončení pôstneho obdobia spojeného so slávením sviatkov Veľkej noci mohli zabaviť na veľkonočnej zábave, ktorú usporiadalo Zariadenie sociálnych služieb „Harmónia“ Horné Štitáre. Tanec, spev, pripravené občerstvenie a dobrá nálada boli zárukou úspechu a spokojnosti všetkých PSS, ktorí sa zábavy v Kultúrnom dome Horné Štitáre zúčastnili.