dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Význam Veľkej noci

04. 04. 2018

Význam Veľkej noci si v ZSS každoročne pripomíname pri príležitosti slávenia veľkonočných sviatkov. Nebolo tomu inak ani tento rok. Význam troch dní spojených s pripomenutím si utrpenia Spasiteľa bol predmetom reminiscenčného tréningu, ktorý sa v ZSS uskutočnil dňa 04. apríla 2018. PSS si počas reminiscenčného tréningu priblížili takmer všetky tradície spojené s tými najväčšími sviatkami všetkých kresťanov.