dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Zábavné dopoludnie

18. 05. 2018

Zábavno-spoločenská hra ACTIVITY spojila družstvá PSS, ktorí sa snažili uhádnuť zadané pojmy, dosiahnuť cieľovú oblasť a taktiež splniť záverečnú úlohu. PSS súperili v 4 družstvách s rovnakým počtom hráčov. Postupne si vyberali jednotlivé karty a snažili sa splniť jednotlivé úlohy zadané na kartách tak, ako to určujú podmienky hry a prísť do cieľa ako prví.