dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Hudobno-vedomostný kvíz

27. 07. 2018

Témou júlového kvízu boli slovenské hity. PSS na základe krátkych hudobných ukážok hádali správny názov piesní. Počas trvania kvízu si mohli vypočuť viaceré najúspešnejšie hity slovenských interpretov. Viacerí PSS vedeli určiť aj názov skupiny, či speváka, ktorého pieseň sa stala hitom slovenských hudobných rebríčkov.