dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Hudobný kvíz

21. 06. 2018

Tribečská knižnica v Topoľčanoch už každoročne pripravuje pre PSS zariadení sociálnych služieb hudobný kvíz zložený z niekoľkých stretnutí PSS zariadení v priestoroch knižnice v Topoľčanoch. Zamestnanci knižnice majú vždy pripravené pásmo zložené z ukážok tvorby konkrétneho hudobného skladateľa a zaujímavostí z jeho života. Tento rok bola PSS predstavená tvorba svetových klasikov. Vzájomné súperenie PSS nášho zariadenia a PSS Zariadenia sociálnych služieb „Harmónia“ Horné Štitáre a Zariadenia sociálnych služieb „Clementia“ Kovarce o prvenstvo ukončilo tohtoročný hudobný kvíz. Víťazmi sa stali PSS ZSS „Harmónia“ Horné Štitáre.