dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Malá letná olympiáda klientov

20. 06. 2018

Malá letná olympiáda klientov sa koná každoročne počas letných mesiacov. Aj tento rok prišli „olympionici“ z jednotlivých zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK do Športovej haly v Leviciach s jediným cieľom: získať medailu a priniesť domov nielen kov a diplom, ale taktiež aj radosť spojenú s víťazstvom. PSS zariadení súperili v nasledujúcich športových disciplínach: hod kriketovou loptičkou, hod loptou na basketbalový kôš, štafeta, skok do diaľky. Naše zariadenie reprezentovali 8  PSS, ktorí tento rok nezískali žiadnu medailu. Aj napriek tomu im patrí naša vďaka.