dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Pamäťový kvíz

14. 08. 2018

Pamäťový kvíz „zvieratká v našej krajine“ spočíval v rozpoznávaní živočíchov žijúcich na území Slovenska zobrazených na viacerých kartách. Každá správna odpoveď predstavovala ďalší bod na konte súťažiaceho. Kvíz si vyžadoval sústredenie a tiež schopnosť zapamätať si meno živočícha na jednotlivých obrázkoch.