dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

“Clementia day”

27. 09. 2018

Zariadenie sociálnych služieb „Clementia“ Kovarce koncom septembra pripravilo pre PSS nultý ročník akcie pod názvom „Clementia day“. Na PSS čakalo päť zaujímavých súťažných disciplín: pohyb predmetu po doske v ktorej získal medailu aj náš PSS, prenášanie tekutín, hod na plechovky, vodová stena, hádanie predmetov ukrytých vo vreciach. Každá disciplína bola vyhodnotená samostatne, ocenení boli PSS na prvom, druhom a treťom mieste. Najlepší a najšikovnejší PSS získali za umiestnenie medailu. Víťazmi športovo-zábavného podujatia sa stali PSS, ktorí získali najväčší počet medailí. Tento rok si putovný pohár odniesli PSS zo ZSS „Clementia“ Kovarce. Každé ZSS však získalo diplom za preukázanie odvahy, šikovnosti a snahy počas športovo-zábavného podujatia „Clementia day“ a darčekový kôš. Nechýbalo ani občerstvenie v podobe chutnej kapustnice a koláčov.