dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

“Hľadanie pokladu”

18. 09. 2018

Zariadenie sociálnych služieb „Vek nádeje“ Nové Zámky pripravilo pre PSS zaujímavú akciu s cieľom nájsť hľadaný poklad. Akcie sa zúčastnili aj dvaja PSS z nášho ZSS. Pre PSS boli pripravené tri „zábavné stoly“ s tromi úlohami: hádzanie lôpt a kruhov, skladanie puzzlí a na treťom stole sa prostredníctvom zábavnej hry chytali rybičky. Na každom stole bola pre súťažiacich pripravená jedna indícia. Na základe získaných indícií bolo potrebné poskladať porekadlo. Naši PSS tak zložili známe „kto sa smeje naposledy, ten sa smeje najlepšie“. Na záver súťaže sa hľadal spomínaný poklad a súťažné družstvá získali za účasť pamätný list.