dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

“Ľudské telo” – pamäťový kvíz

04. 09. 2018

Pamäťový kvíz na tému „ľudské telo“ bol postavený na otázkach, ktoré preverili vedomosti PSS o ľudskom tele. Pamäťový kvíz pozostával z desiatok otázok, pričom každá z kladených otázok mala tri možnosti. Vybrať tú správnu a získať bod pre svoje družstvo bolo úlohou PSS počas prvého pamäťového kvízu v mesiaci september. PSS si vďaka pamäťovému kvízu mohli otestovať, koľko toho o ľudskom tele vedia a zároveň sa dozvedeli aj  nové a prekvapivé informácie, o ktorých možno vôbec netušili. Odmena patrila prvým trom najlepším PSS, ktorí poznali najviac správnych odpovedí.