dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Hudobný kvíz v Tribečskej knižnici

15. 03. 2019

     V poradí druhé tohtoročné stretnutie klientov nášho zariadenia sociálnych služieb so zamestnancami Tribečskej knižnice v Topoľčanoch bolo opäť venované predstaveniu tvorby Bedricha Smetanu. Klienti sa zúčastňujú hudobných kvízov už niekoľko rokov a možnosť byť prítomný je zo strany klientov veľmi žiadaná. Ako zvyčajne, aj tentokrát sa klienti v sprievode zamestnancov zariadenia okrem účasti na samotnom kvíze občerstvili v jednej z miestnych reštaurácii a zostal čas aj na prechádzku po pešej zóne a námestí mesta Topoľčany.