dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Stretnutie s kňazom

08. 03. 2019

     Organizovanie maškarných plesov, karnevalov, veselíc spojených s pochovávaním basy ukončila popolcová streda. „Škaredá streda“, ako ju niektorí ľudia ľudovo zvyknú označovať, je sviatkom kresťanskej cirkvi, ktorou sa začína ďalšie obdobie v roku – obdobie pôstu. Priblížiť našim klientom význam a pôvod štyridsaťdňového pôstu prišiel našim klientom správca miestnej farnosti vdp. Jozef Šafár.

               Okrem prednášky o pôvode pôstneho obdobia, o jeho význame, prežívaní z pohľadu kresťana udelil prítomným klientom znak kríža popolom, ktorý je symbolom vzťahujúci sa na blízkovýchodnú tradíciu sypania si popola na hlavu na znamenie pokánia.