(08. 10. 2019)

 

Prijímatelia sociálnych služieb „V KAŠTIELI“, ZSS sa zúčastnili „jesennej opekačky“, ktorú dňa 08. 10. 2019 zorganizovalo Zariadenie sociálnych služieb „HARMÓNIA“, Horné Štitáre.

PSS tak mali možnosť stretnúť sa a porozprávať s priateľmi z iných zúčastnených ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK pri opekaní špekáčikov nad pahrebiskom.