ZRIAĎOVATEĽ:

logo

NITRIANSKY
samosprávny kraj

slovo kastiela

casopis

Časopis

Pageviews 1 543

Days in Range 28

Average Daily Pageviews 55

From Any SERP 0

Unique IPs 165

Last 30 minutes 3

Today 23

Yesterday 43

„Kreatív dance 2019“

(20. 11. 2019)

 

„KREATÍV“, Zariadenie sociálnych služieb Klasov, opätovne, tento rok, už po druhýkrát usporiadalo súťaž v tanci pre prijímateľov sociálnych služieb žijúcich v ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Naše zariadenie sociálnych služieb reprezentovali dvaja prijímatelia sociálnych služieb. Tí ukázali svoje tanečné schopnosti a talent v jednotlivých súťažných kolách akcie s názvom „Kreatív dance“. Súťažiace dvojice, ale aj ostatní prijímatelia sociálnych služieb, tak mali možnosť stretnúť sa, zasúťažiť si aj keď prvé miesto mohli obsadiť len tí najlepší tanečníci. Nechýbalo pripravené bohaté občerstvenie a dobrá nálada.