ZRIAĎOVATEĽ:

logo

NITRIANSKY
samosprávny kraj

slovo kastiela

casopis

Časopis

Pageviews 1 512

Days in Range 28

Average Daily Pageviews 54

From Any SERP 6

Unique IPs 231

Last 30 minutes 0

Today 12

Yesterday 98

„Kreatív dance 2019“

(20. 11. 2019)

 

„KREATÍV“, Zariadenie sociálnych služieb Klasov, opätovne, tento rok, už po druhýkrát usporiadalo súťaž v tanci pre prijímateľov sociálnych služieb žijúcich v ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Naše zariadenie sociálnych služieb reprezentovali dvaja prijímatelia sociálnych služieb. Tí ukázali svoje tanečné schopnosti a talent v jednotlivých súťažných kolách akcie s názvom „Kreatív dance“. Súťažiace dvojice, ale aj ostatní prijímatelia sociálnych služieb, tak mali možnosť stretnúť sa, zasúťažiť si aj keď prvé miesto mohli obsadiť len tí najlepší tanečníci. Nechýbalo pripravené bohaté občerstvenie a dobrá nálada.