dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

“Kreatív dance 2019”

(20. 11. 2019)

 

„KREATÍV“, Zariadenie sociálnych služieb Klasov, opätovne, tento rok, už po druhýkrát usporiadalo súťaž v tanci pre prijímateľov sociálnych služieb žijúcich v ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Naše zariadenie sociálnych služieb reprezentovali dvaja prijímatelia sociálnych služieb. Tí ukázali svoje tanečné schopnosti a talent v jednotlivých súťažných kolách akcie s názvom „Kreatív dance“. Súťažiace dvojice, ale aj ostatní prijímatelia sociálnych služieb, tak mali možnosť stretnúť sa, zasúťažiť si aj keď prvé miesto mohli obsadiť len tí najlepší tanečníci. Nechýbalo pripravené bohaté občerstvenie a dobrá nálada.