ZRIAĎOVATEĽ:

logo

NITRIANSKY
samosprávny kraj

slovo kastiela

casopis

Časopis

Pageviews 1 618

Days in Range 28

Average Daily Pageviews 58

From Any SERP 0

Unique IPs 171

Last 30 minutes 7

Today 98

Yesterday 43

Stretnutie so zamestnancami Tribečského múzea Topoľčany

(08. 10. 2019)

 

Prijímatelia sociálnych služieb sa na základe spolupráce „V KAŠTIELI“, ZSS Horné Obdokovce a Tribečským múzeom Topoľčany opätovne stretli so zamestnancami Tribečského múzea dňa 08. 10. 2019 v priestoroch ZSS. Zamestnanci Prírodovedeckého úseku Tribečského múzea pripravili pre PSS prednášku na tému „zoológia a botanika“. Súčasťou prednášky boli aj zaujímavosti o podmorskom svete, rastlinách, druhoch stromov. Na prednášku nadviazali aj tvorivé dielne na tému „jeseň“. Prijímatelia sociálnych služieb vyrábali sadrové odliatky motýľov, gaštanov, listov s použitím formičiek s rôznymi tvarmi. Sadrové odliatky sa následne maľovali. Ukončením tvorivých dielní bola voľná tvorba PSS na rovnomennú tému „jeseň“. Tvorbu prijímateľov sociálnych služieb na plátenných plátnach predstavia zamestnanci Tribečského múzea aj na výstave v priestoroch múzea v Topoľčanoch.