dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Stretnutie so zamestnancami Tribečského múzea Topoľčany

(08. 10. 2019)

 

Prijímatelia sociálnych služieb sa na základe spolupráce „V KAŠTIELI“, ZSS Horné Obdokovce a Tribečským múzeom Topoľčany opätovne stretli so zamestnancami Tribečského múzea dňa 08. 10. 2019 v priestoroch ZSS. Zamestnanci Prírodovedeckého úseku Tribečského múzea pripravili pre PSS prednášku na tému „zoológia a botanika“. Súčasťou prednášky boli aj zaujímavosti o podmorskom svete, rastlinách, druhoch stromov. Na prednášku nadviazali aj tvorivé dielne na tému „jeseň“. Prijímatelia sociálnych služieb vyrábali sadrové odliatky motýľov, gaštanov, listov s použitím formičiek s rôznymi tvarmi. Sadrové odliatky sa následne maľovali. Ukončením tvorivých dielní bola voľná tvorba PSS na rovnomennú tému „jeseň“. Tvorbu prijímateľov sociálnych služieb na plátenných plátnach predstavia zamestnanci Tribečského múzea aj na výstave v priestoroch múzea v Topoľčanoch.