dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Stretnutie so zamestnancami Tribečského múzea Topoľčany

(01. 10. 2019)

 

Na základe zapojenia „V KAŠTIELI“, Zariadenia sociálnych služieb Horné Obdokovce do národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb, podpora transformačných tímov, realizuje Zariadenie sociálnych služieb  stretnutia prijímateľov sociálnych služieb so zamestnancami Tribečského múzea v Topoľčanoch.

Žiadosť o spoluprácu vznikla na základe dlhodobej spolupráce zamestnancov Tribečského múzea v Topoľčanoch s inštitúciami, ktoré sa starajú o klientov (deti, mládež, dospelí) s rôznym zdravotným postihnutím. Odovzdávajú im široké spektrum poznatkov z oblasti archeológie, histórie, tradičnej duchovnej kultúry, paleontológie, botaniky, zoológie, ekológie a environmentalistiky.

Prijímatelia sociálnych služieb sa na základe vzájomnej spolupráce zariadenia sociálnych služieb a Tribečského múzea dňa 01. 10. 2019 zúčastnili prednášky na tému história obce Horné Obdokovce a história okresného mesta Topoľčany a jeho okolia. Prednášku pripravil Mgr. B. Sasko, historik z Tribečského múzea. Prijímatelia sociálnych služieb sa prostredníctvom prednášky dozvedeli mnohé zaujímavé a pre viacerých aj doposiaľ neznáme informácie o histórii obce v ktorej momentálne žijú a tiež aj o histórii mesta Topoľčany.

Na záver stretnutia pripravili zamestnanci Tribečského múzea tvorivé dielne na ktorých prijímatelia sociálnych služieb vyrábali a maľovali sadrové odliatky mušlí a maľovali bankovky vyrobené z plátna.