dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

“Deň matiek” – reminiscenčný tréning

(16. 05. 2019)

Desiaty májový deň patrí všetkým matkám oslavujúcim svoj sviatok. Zamestnanci oddelenia sociálnej rehabilitácie a rozvoja pracovných zručností pripravili pre prijímateľov sociálnych služieb reminiscenčný tréning práve na tému „deň matiek“. Prijímatelia sociálnych služieb si pripomenuli význam tohto sviatku a tiež dôležitosť a nesmierny význam matky nielen v životoch svojich detí, ale tiež aj v živote spoločnosti. Reminiscenčný tréning bol určený predovšetkým pre klientky ZSS – mamy, staré mamy i prababičky, na ktoré si v tento deň viac, ako inokedy spomíname.