dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Letné kino

(04. 06. 2019)

Vďaka priaznivému letnému počasiu mohli zamestnanci oddelenia sociálnej rehabilitácie a rozvoja pracovných zručností opätovne pozvať prijímateľov sociálnych služieb na premietanie filmov pod holým nebom. Letné kino sa u prijímateľov sociálnych služieb teší veľkej obľube. Prijímatelia sociálnych služieb si môžu vybrať film, ktorý by chceli vidieť a tešia sa najmä na samotnú atmosféru, ktorú letné kino prináša. Atmosféru kina dotvára aj ponúkané občerstvenie – pukance, kofola, zmrzlina. Aj týmto spôsobom chcú zamestnanci ZSS spríjemniť letné dni prijímateľom sociálnych služieb žijúcich v ZSS.