dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Turnaj v bocii

(12. 06. 2019)

Dňa 12. júna 2019 sa v Zariadení sociálnych služieb „HARLEKÝN“ Topoľčany konal 5. ročník turnaja o putovný pohár v BOCCII. Turnaja sa zúčastnilo okrem iných zariadení sociálnych služieb aj to naše. Celkovo bojovalo o získanie putovného pohára sedem zariadení sociálnych služieb, a to „BENEFIT“ Ľudovítová, „CLEMENTIA“ Kovarce, „HARMÓNIA“ Horné Štitáre, „Môj domov“ Topoľčany, „Archa“ DSS Bánovce nad Bebravou, „HARLEKÝN“ Topoľčany a tiež naše ZSS „V KAŠTIELI“, Horné Obdokovce.

Športovo- súťažné dopoludnie sa konalo v zmysle pravidiel fair-play. Prijímatelia sociálnych služieb pristupovali ku hre so záujmom a zodpovedne. Súperenie v jednotlivých hrách turnaja bolo vyrovnané a o výsledku rozhodovali centimetre. Pre súťažiacich bolo pripravené sladké občerstvenie.  

O umiestnenie na prvých troch miestach bojovali prijímatelia sociálnych služieb zo ZSS „BENEFIT“ Ľudovítová, ktorí súperili o prvenstvo s našimi prijímateľmi sociálnych služieb. Na naše veľké sklamanie sa z prvého miesta tešilo družstvo prijímateľov sociálnych služieb zo ZSS „BENEFIT“ Ľudovítová. V poradí tretí skončili naši súperi zo ZSS „CLEMENTIA“ Kovarce.