dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Tvorivé dielne s pozvanými hosťami

(30. 04. 2019)

„V KAŠTIELI“, ZSS Horné Obdokovce pripravilo opätovne po roku tvorivé dielne pre viaceré ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Zúčastnení prijímatelia sociálnych služieb vyrábali rôzne estetické výrobky v štyroch stanovištiach: prvé patrilo zdobeniu drevených výrobkov rôznou technikou, farbami, kamienkami. Druhé stanovište ponúkalo prijímateľom sociálnych služieb možnosť vyskúšať si zdobenie váz, kvetináčov, pohárov farebným pieskom. Vyfarbovaniu mandál a obrázkov sa venovali zúčastnení pri treťom stanovišti. Posledné stanovište ponúkalo možnosť vyskúšať si pečenie oblátok, ktoré boli súčasťou občerstvenia. Prijímatelia sociálnych služieb najviac ocenili pečenie oblátok, ktoré si upiekli a mohli vziať so sebou.