(30. 05. 2019)

Zamestnanci Zariadenia sociálnych služieb „HARMÓNIA“ Horné Štitáre zorganizovali aj pre našich prijímateľov sociálnych služieb tvorivé dielne počas ktorých mohli všetci zúčastnení ukázať svoju šikovnosť a kreativitu v troch dielňach. Kreatívnej tvorbe sa prijímatelia sociálnych služieb venovali v dielňach zameraných na tvorbu výrobkov na základe využitia možností tvorby, ktoré so sebou prináša enkaustika. Ďalej tvorili venčeky z prútia a tiež náramky priateľstva. Tvorba estetických výrobkov prijímateľov sociálnych služieb zaujala a v budúcnosti sa jednotlivé techniky tvorby možno stanú súčasťou ponúkaných aktivít aj nášho ZSS.