dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Vedomostný kvíz

(14. 06. 2019)

Zamestnanci oddelenia sociálnej rehabilitácie a rozvoja pracovných zručností zrealizovali ďalší vedomostný kvíz pre prijímateľov sociálnych služieb zariadenia. Tentokrát si prijímatelia sociálnych služieb pozreli ukážky z československej kinematografie. Ich úlohou bolo na základe premietnutých ukážok správne uviesť názov filmu.  Súperiace družstvá sa nedali zahanbiť. V spoznávaní československých filmov zvíťazil tím najšikovnejších prijímateľov sociálnych služieb, ktorý správne určil názov filmov.